Aktiv Sim
Simundervisning präglad av modern pedagogik

AKTUELLA SIMGRUPPER  VT-22     &      Simintensiv  maj-juni 

V å r t e r m i n   2022   Gångsätrahallen

 

Nybörjarsim  *  Fortsättningssim   *   Tekniksim  *   Vuxen Tekniksim

Simstart för simelever (barn och ungdom ordinarie simskola) från 16/1 och vecka 3


Ifall fullt i ordinarie simgruppen kan ledig tid finnas på Simintensiv maj-juni alternativt privatsim.Terminsavgift  3740kr  Simskola 17ggr // 10ggr 2400kr betalas innan  simstarten.  

Terminsavgift totalt 17ggr  3740kr,  inklusive återsim för missade lektioner och två simmärken.


Terminsavgift totalt för 17ggr  3740kr  inklusive extrasim för missade lektioner och två simmärken.

Avgift 10ggr  2400kr / Gäller tio veckor fr simstart, tidsbegränsad.


Angående senaste  r e s t r i k t i o n e r  på  Gångsätrahallen

är antalet personer i  POOLRUM  begränsad till max trettio. 


Simgrupper / Lediga platser/ Vårtermin 2022

Gångsätrahallen bana 1
 
 

obs, några lediga platser i alla ordinarie simgrupper tills vidare

Onsdagar kl 16 - 16.30 Tekniksim Crawl1 och 2
Simstart 19/1,  Avslutning 25/5
Ickedatum 2/3  13/4
Totalt 17 gånger / gruppindelning med två instruktörer / för närvarande några lediga platser

Onsdagar kl 16.30 - 17.00   Nybörjarsim och Fortsättningssim 
Simstart 19/1, Avslutning 19/5, Ickedatum 3/3
Gruppindelning med två instruktörer
I dagsläget några lediga platser

Fredagar kl 15.30 - 16   Fortsättningssim 1 - 2
Simstart 21/1, Avslutning 27/5
Ickedatum 4/3  15/4
Totalt 17 ggr  / I dagsläget några lediga platser

Fredagar kl 16 -16.30 / Tekniksim Crawl1 /

Gruppindelning m två instruktörer / Totalt 17 gånger / Några lediga platser! Kursnivå - krav:  simmar minst 20 - 25m, behärskar ryggläge, kan dyka lite

Fredagar kl 16.30 - 17 / Tekniksim Crawl 2
Gruppindelning med två instruktörer vid behov
Totalt 17 gånger / Några lediga platser  /  Kursnivå krav - simmar minst 200m, simmar även i ryggläge, kan djupdyka 1m, längddyka några meter

Söndagar kl 9 - 9.30 / Fortsättningssim 1 - 2, bana 1
Gruppindelning med 2 instruktörer
I dagsläget några lediga platser
Simstart 16/1, Avslutning 29/5,

 Ickedatum 6/3  17/4  1/5   Totalt 17 gånger

Söndag kl 9.30 - 10.00 / Tekniksim Crawl 1 - 2
Totalt 17 gånger / Gruppindelning med två instruktörer 

Event tre lediga platser, fråga gärna.


Det händer att elever byter simgrupp inom simskola under termin och ledig plats frigörs. För senare start betalning endast för kvarvarande period.

Inbetalning för 10ggr gäller tidsbegränsad period och ev extrasim sker under samma tidsperiod.  

Obs, Lediga tider på   S i m i n t e n s i v   vecka 22 - 25  

Preliminärt -  tisd kl 16.15 - 17.00,  onsd kl 16.00, 16.30, fred kl 15.30, 16.00, 16.30,  lörd kl 10 - 11,  sönd kl 9.00  9.30 10.00  10.30 

 (40min lektion kan förekomma när schemat klart)

Välj gärna den tid & antal gånger som fungerar för er på rätt kursnivå.

NYBÖRJARSIM  FORTSÄTTNINGSSIM  TEKNIKSIM  -  V Ä L K O M M E N  med frågor!


N YBÖRJARS

 

Mer info angående simtiderna och simträning, fråga gärna: siranta1@gmail.com / mobil 0731-53 80 90

 

 

 Vuxen Nybörjarsim & Tekniksim

Vill du lära dig simma alternativt förbättra simtekniken i bröstsim? Hör gärna av dig.

Kontakt: Sinikka mobil 0731 - 53 80 90 / emejl  siranta1@gmail.com

 

Mer info   Se under rubriken Välj * Simintensiv

 

Välkommen  Wellcome  Tervetuloa  Välkommen  Wellcome  Tervetuloa